Skip to content Skip to navigation

Библиография по темата за биографичния подход

TitleБиблиография по темата за биографичния подход
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1994
AuthorsБокова, И, Кметова, Т, Костова, Д
JournalБългарски фолклор
Volume20
Issue6
Pagination113–123
Keywordsbibliography; biographical approach; folklore; библиография; биографичен подход; фолклор
Abstract

Съдържа около 330 заглавия на латиница, подредени по азбучен ред на авторите. При съставянето на библиографията са използвани справочни издания, монографии, тематични броеве на списания и др., в това число книгите на Франко Ферароти, Хуан-Хосе Пухадес и т.н.

Citation KeyБокова1994
Subscribe to Syndicate