Skip to content Skip to navigation

Хоризонти на дигиталната литература

TitleХоризонти на дигиталната литература
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsБожанкова, Р
Number of Pages 320
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
ISBN Number9789540735740
Abstract

Монографията „Хоризонти на дигиталната литература" проследява развитието на изкуството на словото в дигитална среда, като основен обект са литературните практики и ресурси в сегмента на Интернет, в който преобладава използването на кирилицата. Отделните части на книгата представят ретроспективен поглед към фазите на развитието на дигиталната литература, анализ на ключови понятия като интернет жанр и хипертекст, разгледани са образци на литературни мултимедийни проекти, киберпоезия, блоголитература, както и на печатни литературни творби, отразяващи виртуалния опит на съвременния човек. Вижданията за дигиталната текстуалност в книгата са провокация за различно четене, а оттам - и за ново знание за съвременните културни процеси и за бъдещето на литературата.

Notes

Информация в този сайт.

Citation KeyБожанкова2013
Author Address

Софийски университет „Св. Климент Охридски", Факултет по славянски филологии, Катедра Руска литература

Subscribe to Syndicate