Skip to content Skip to navigation

За един композитен тип и за Палеологовия вариант на славянския Синодик в Неделята на православието

TitleЗа един композитен тип и за Палеологовия вариант на славянския Синодик в Неделята на православието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsБилярски, И, Цибранска-Костова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue1
Pagination51–65
Citation KeyБилярски2012
Subscribe to Syndicate