Skip to content Skip to navigation

Един български препис на Молитвата към Пресветата Богородица на св. Петър Черноризец (BAR, Mss. sl. 219)

TitleЕдин български препис на Молитвата към Пресветата Богородица на св. Петър Черноризец (BAR, Mss. sl. 219)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsБилярски, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Issue4
Pagination85–91
Publication Languagebul
Citation KeyБилярски2003
Subscribe to Syndicate