Skip to content Skip to navigation

Кратък речник на литературните термини

TitleКратък речник на литературните термини
Publication TypeBook
Year of Publication1998
AuthorsБеров, Т
PublisherХирон
Place PublishedВарна
ISBN Number954879022Х
Abstract

Речникът съдържа всички основни литературоведски понятия и термини. Илюстриран е богато с примери от световната и българската литературна класика. Включени са и специфични за развитието на българската литература понятия.

Citation KeyБеров1998
Subscribe to Syndicate