Skip to content Skip to navigation

Художествена мисъл и културно самосъзнание

TitleХудожествена мисъл и културно самосъзнание
Publication TypeBook
Year of Publication1989
AuthorsБенямин, В
Number of Pages586
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyБенямин1989
Subscribe to Syndicate