Skip to content Skip to navigation

Работна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“

TitleРаботна група по контрастивна лингвистика и теория на превода в Института за чуждестранни студенти „Г. А, Насър“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsБенатова, П
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue1
Pagination80–82
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБенатова1980
Subscribe to Syndicate