Skip to content Skip to navigation

Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване

TitleПърви международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1985
AuthorsБалтова, Ю
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume10
Issue5
Pagination122–123
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyБалтова1985
Subscribe to Syndicate