Skip to content Skip to navigation

Професор Фр. Славски – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

TitleПрофесор Фр. Славски – „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsБалтова, Ю
JournalБългарска реч
Volume2
Issue3
Pagination41–43
Publication Languagebul
Citation KeyБалтова-1996
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate