Skip to content Skip to navigation

Ивановските стенописни надписи – текст и функция

TitleИвановските стенописни надписи – текст и функция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsБакалова, Е, Смядовски, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume19
Issue1
Pagination22–65
Publication Languagebul
Citation KeyБакалова1995
Subscribe to Syndicate