Skip to content Skip to navigation

Стенописите на църквата при село Беренде

TitleСтенописите на църквата при село Беренде
Publication TypeBook
Year of Publication1976
AuthorsБакалова, Е
Series TitleПаметници на старата българска монументална живопис
Number of Pages144 с черт., сх., ил.
PublisherБългарски художник
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Notes

Библиогр. с. 110-119 ;
Рез. на рус., нем., фр. и англ. ез., прев. Елка Бакалова, Герда Минкова, Стоян Цонев, Маргарита Алексиева

Citation KeyБакалова1976
Subscribe to Syndicate