Skip to content Skip to navigation

Един труд – постижение на българската и корейската прагматика

TitleЕдин труд – постижение на българската и корейската прагматика
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsБайрямова, М
JournalБългарска реч
Volume4
Issue3–4
Pagination43–45
Publication Languagebul
Notes

Со Йънг Ким. Означаване на говорещия и слушащия в български и корейски. Библиотека Кореана. С.: Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, С., 1998 г., 202 стр.

Citation KeyБайрамоваМ-1998
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate