Skip to content Skip to navigation

Международен симпозиум „1080 години от смъртта на Наум Охридски“

TitleМеждународен симпозиум „1080 години от смъртта на Наум Охридски“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1991
AuthorsБабалиевска, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume15
Pagination122–126
Publication Languagebul
Keywords1080 години от смъртта на Наум Охридски; conferences; конференции
Citation KeyБабалиевска1991
Subscribe to Syndicate