Skip to content Skip to navigation

Кирило-методиевската традиция като културен феномен в епохата на късното западноевропейско Средновековие

TitleКирило-методиевската традиция като културен феномен в епохата на късното западноевропейско Средновековие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsАтанасова, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume23
Issue4
Pagination118–123
Publication Languagebul
Keywordsрецензии; св. Кирил; св. Методий; средновековна култура
Citation KeyАтанасова1999
Subscribe to Syndicate