Skip to content Skip to navigation

Първа книга по история на езикознанието. Ж. Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Из историята на световната лингвистика. С.: Карина М, 1997

TitleПърва книга по история на езикознанието. Ж. Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Из историята на световната лингвистика. С.: Карина М, 1997
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsАсенова, П
JournalБългарска реч
Volume3
Issue3–4
Pagination53–55
Publication Languagebul
Citation KeyАсенова1997
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate