Skip to content Skip to navigation

Човекът пред смъртта

TitleЧовекът пред смъртта
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsАриес, Ф
Number of Volumes2
Number of Pages376 ; 434
PublisherЛИК
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Abstract

„Човекът пред смъртта“ се появява за първи път през 1977 г. и веднага печели огромното внимание на критици, философи, психолози, социолози и на милиони читатели по цял свят. Резултат от петнайсетгодишен труд, тази творба ни представя историята на западната цивилизация, видяна през призмата на променящото се отношение на хората към смъртта. От опитомената смърт през Средновековието, към своята смърт на ренесансовата личност, до твоята смърт на влюбените в другия романтици и накрая - към смъртта наопаки на затворения в зловещото болнично пространство съвременник. Заключенията на автора и вълнуващите му есеистични размисли се основават на богат документален материал, побрал отношението към живота и към отвъдното на десетки поколения хора.

Translated TitleL’Homme devant la mort
Original PublicationAriès, Philippe. L’Homme devant la mort. Paris : Seuil 1977
Citation KeyАриес2004
Subscribe to Syndicate