Skip to content Skip to navigation

Ръкописи с медицинско съдържание от Атон. Хилендарски медицински сборник № 517

TitleРъкописи с медицинско съдържание от Атон. Хилендарски медицински сборник № 517
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsАпостолов, М, Ботев, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume6
Issue1
Pagination59–86
Publication Languagebul
KeywordsАтон; лечебник; медицина; средновековна медицина; Хилендар; Хилендарски манастир
Citation KeyАпостолов1982
Subscribe to Syndicate