Skip to content Skip to navigation

За различните оттенъци при изразяване на учтивост

TitleЗа различните оттенъци при изразяване на учтивост
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1973
AuthorsАндрейчин, Л
Book TitleЕзикови тревоги
Pagination147 – 148
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyАндрейчин1973
Subscribe to Syndicate