Skip to content Skip to navigation

Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина

TitleПърви четения на Обществото за изучаване на славянската старина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsАнгушева, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue4
Pagination122–124
Publication Languagebul
Keywordsконференции; Общество за изучаване на славянската старина; четения
Citation KeyАнгушева1990
Subscribe to Syndicate