Skip to content Skip to navigation

Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация

TitleИзяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsАлексова, К, Трендафилова, А
JournalПаисиеви четения 2013. Научни трудове. Езикознание
Volume51
Issue1.А.
Pagination345-356
PublisherПловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Citation KeyАлексова2013
Subscribe to Syndicate