Skip to content Skip to navigation

По въпроса за наименованието на езика на славяно-румънската книжнина

TitleПо въпроса за наименованието на езика на славяно-румънската книжнина
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1982
AuthorsАлексова, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume6
Issue2
Pagination110–113
Publication Languagebul
Keywordsкнижовен език; славяно-румънски
Citation KeyАлексова1982
Subscribe to Syndicate