Skip to content Skip to navigation

Диалог по диагонал: медии, общество, култура

Дата: 
06.06.2016
Организатор: 

Семинар за хуманитаристи

Място на провеждане: 
Нова конферентна зала (СУ, Ректорат, Северно крило)

Семинарът за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси.

Интернет страница: