Skip to content Skip to navigation

Славка Тодорова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Славка Тодорова е студентка в СУ „ св. Климент Охридски”. Интересите ѝ са в областта на съвременната и средновековната литература. Обича да чете поезия и да пътешества из България.