Skip to content Skip to navigation

Людмил Димитров: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата

Книга на Людмил Димитров: Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата

Да разсмиваш Мелпомена, или Чехов на големия път към драмата

Текстът на Нощта преди съда в превод на Людмил Димитров (от сайта на издателство Факел, посетен на 28.11.2013 г.)

Тексът на За вредата от тютюна в превод на Людмил Димитров (от сайта на издателство Факел, посетен на 28.11.2013 г.)

Съобщение за книгата в Литературен вестник, бр. 35 (30.10–5.11.2013 г.), с. 4 (от сайта на вестника, посетен 28.11.2013 г.)