Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 39 results:
Filters: First Letter Of Last Name is O  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Olesch, R., 1983. Kyrillo-methodianische Spuren im Dravänischen. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.3–10.
I
Orzechowska, H., 1976. Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym języku polskim i bułgarskim (Frekwencja i podstawowe różnice w dystrybucjach). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.114–127.

Pages

Subscribe to Syndicate