Skip to content Skip to navigation

За списанието

За списанието

Списание „Българска реч〞е издание на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски" съвместно с Фондация „Проф. Максим Младенов〞.

Уважаеми читатели!

Subscribe to За списанието