Skip to content Skip to navigation

Нови книги в библиотека „Филологии“ (17-23 март 2015 г.)

Балчева, Антоанета (състав.) 2014. Европа в културното и политическо битие на българи и хървати :Сборникът е посветен на 50-годишнината от основаването на Института за балканистика с Център по тракология. София : Институт за балканистика с Център по тракология (УБ каталог)

Маджаров, Джени. 2014. Функция и семантика на обредния жест в унгарската култура. София : ИК Гутенберг (УБ каталог)

Мигев, Владимир. 2014. 1971-1989 [Ч.] 2. София : ДиоМира (УБ каталог)

Попов, Светлозар. 2014. Български апокрифен летопис проговаря. Варна : Зограф (УБ каталог)

Солженицин, Александър. 2015. Архипелаг Гулаг : Т. 1-3. София : Фонд. "Комунитас" (УБ каталог)