Skip to content Skip to navigation

Нови книги в библиотека „Филологии“ (28. октомври - 03. ноември 2014)

Барболова, Зоя Тодорова. 2013. Речник на турско-българските хибридни съществителни имена. София: Академично издателство „Акад. Марин Дринов“ (УБ каталог)

Георгиева, Иваничка. 2013. Българска народна митология. 3. прераб. и доп. издание. София: Академично издателство „Акад. Марин Дринов“ (УБ каталог)

Етнографски проблеми на народната духовна култура. Т. 10 (УБ каталог)

Калдиева-Захариева, Стефана. 2013. Българска лексикология и фразеология. Т. 2. Българска фразеология. София: Академично издателство „Акад. Марин Дринов“  (УБ каталог)

Кант, Имануел. 2013. Критика на чистия разум. София : Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“ (УБ каталог)

Касабов, Иван.  2013. Българска лексикология и фразеология. Т. 3. Проблеми на общата лексикология. София: Академично издателство „Акад. Марин Дринов“ (УБ каталог)

Николчина, Миглена.  2014. Деви, рицари, кралици : Любовта в литературата на Средновековието и Ренесанса. София: Жанет-45 (УБ каталог)

Пенев, Пламен. 2014. Критическа хроника, животът на идеите. Русе : Лени-ан (УБ каталог)

Пернишка, Емилия и Лилия Крумова-Цветкова (ред.) 2013. Българска лексикология и фразеология. Т. 1. Българска лексикология. София: Академично издателство „Акад. Марин Дринов“ (УБ каталог)

Попилиев, Ромео Василев. 2013. Съпротивата на драмата в драмата на съпротивата. София: Академично издателство „Акад. Марин Дринов“ (УБ каталог)

Стойнев, Анани. 2014. За философските конструкции на Пенчо Славейков. София: Св. Иван Рилски (УБ каталог)