Skip to content Skip to navigation

Нови книги в библиотека „Филологии“ (24 февруари - 9 март 2015 г.)

Гарнизов, Васил (състав.) 2011. Ловци на умове : Ч. 4. София : Нов бълг. унив. (УБ каталог)

Карагьозов, Панайот (състав.) 2014. Полска поезия : Антология. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Караджункова, Магдалена (състав.) 2013. Времената отлитат, написаното остава! : Изследвания в чест на доц. д-р Ани Леви. София : НБУ, 2013 (УБ каталог)

Матковски, Александрина. 2013. Полихроний Сырку и Александр Яцимирский : Биобиблиографии. Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" (УБ каталог)

Миткова, Адриана (състав.) 2014. Отвъд думите : Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на Рафаел Алварадо. София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски" (УБ каталог)

Мънро, Алис. 2015. Само живот. София : Сиела (УБ каталог)

Радев, Иван (състав) 2013. Българската литература и войните (1912-1918) : Антология. Велико Търново : Нар. библ. "П. Р. Славейков", 2013 (УБ каталог)

Харалампиев, Иван (ред.) 2011. Търново и идеята за християнския универсализъм, ХІІ-ХV век : Девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" (УБ каталог)

Bahtin, Mihail. 1968. Rabelais and his world. Cambridge, Mass : M.I.T. Press (УБ каталог)

Collins, Beverley. 2000. Modern English pronunciation :A practical guide for speakers of Dutch. Gent : Acad. Press (УБ каталог)

Evtimij Tarnovski. 2010. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375-1393). Велико Търново : ПИК и др. (УБ каталог)