Skip to content Skip to navigation

Нови книги библиотека "Филологии" (27. май - 02. юни 2014)

Боянова, Ана В. 2012. Да се родиш виновен . София : Изд. ателие Аб (УБ каталог)

Георгиева, Цветелина Н. 2013 Иновационни процеси в българската именна префиксация . София : Авангард Прима (УБ каталог)

Димитрова, Елена. 2014 Кан Пресиян и славянката : Исторически роман. София : Изд. ателие Аб (УБ каталог)

Пекич, Борислав 2009. Атлантида : Епос. София : ИК Унискорп (УБ каталог)

Соукупова, Петра. 2014. Без следа  София : [АПП Аля] (УБ каталог)

Шопов, Атанас П. 2013. Из живота и положението на българите във вилаетите  София : Изток-Запад (УБ каталог)