Skip to content Skip to navigation

Пол Сенгър

Проф. Пол Сенгер към момента работи в отдела за ценни книги в библиотеката Нюбери
(Чикаго). Автор е на множество изследвания, свързани с четенето през епохата на
Средновековието, сред които книгата Space Between Words. The Origins of Silent Reading.
Space Between Words (1997).