Skip to content Skip to navigation

Николай Папучиев

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Д-р Николай Папучиев е доцент в СУ „Св. Климент Охридски”, където води курсове по антропология и фолклор на българите и славяните. Автор е на книгите „Фолклор и национална култура” (2012), „Културна антропология. Т.1: История на идеите” (2014) и „Културна антропология. Т. 2: Слово, обред, обичай” (2016), както и на редица студии и статии в областта на изследванията на културата.