Skip to content Skip to navigation

Мира Маркова

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Мира Маркова е преподавател в катедра „Етнология“ на ИФ при СУ „Св. Климент Охридски“. Води курсове по Етнология на града, Локалните градски култури, Балканската столица по пътя на модернизацията, Славянска етнология, Регионални традиции и музеология. Хабилитационният ѝ труд е върху проблемите на локалните градски култури, поставени в контекста на модернизацията и европеизацията на българската общество през ХХ век. Има научни специализации в Австрия, Полша, Русия, Словакия, Република Корея.