Skip to content Skip to navigation

Любомира Парижкова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Доц. д-р Любомира Парижкова изследва четенето и формите за стимулирането му в множество свои публикации. Съставител и редактор е на сборника „Книгата – нашето по-смислено настояще“ (2011, 2012, 2013, 2014), съ-съставител на сборника „Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици“ (2013). Автор е на две монографии, три учебни помагала. Преподава „Книгознание“ и „Реторика“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии. Ръководител и координатор е на проекти, свързани с книгата и четенето.

Ключови думи: