Skip to content Skip to navigation

Катерина Б. Кокинова

Семинар за хуманитаристи

Катерина Кокинова е доктор по история на славянските литератури с дисертация върху инструкциите за четене и ролята на читателя у Набоков и Гомбрович.