Skip to content Skip to navigation

Иглика Мишкова

Национален етнографски музей при БАН
Иглика Мишкова е уредник в Националния етнографски музей при БАН. Завършва специалност "История" в СУ "Св. Климент Охридски" (1989) със специализация "История на Византия и балканските народи". Доктор по музеология (2014). Автор и участник в множество етноложки проекти; ръководител на българския екип в "Карнавалът - крал на Европа", разработван по програмата на Европейската комисия Култура". Автор на книгата "Образование в музея. Състояние и перспективи в България" (2015), както и на редица студии и статии в специализирани научни издания.