Skip to content Skip to navigation

Георги А. Герджиков

Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Георги Герджиков е завършил магистратура История на философията към СУ „Св. Климент Охридски“ и в момента е докторант към катедра Философия в същия университет.

Пише дисертация на тема „Свят и светове. Съвременните светогледни нагласи и философията“.

Библиографски записи в Libri Slavici: