Skip to content Skip to navigation

Тодор Лазаров

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Тодор Лазаров е студент в четвърти курс Българска филология в Софийския университет. Интересите му са в областта на сравнителното литературознание, новата българска литература и съвременната западноевропейска литература. Интересува се също така и от морфология и синтаксис на българския и на европейските езици.