Skip to content Skip to navigation

Николай Желев

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Николай Андреев Желев e студент ІV курс специалност Словашка филология в СУ“Св. Климент Охридски“. Интересите са му в областа на славистиката и философията.