Skip to content Skip to navigation

Магдалена Абаджиева

Институт за български език, Българска академия на науките

Редовен докторант в Секцията за история на българския език към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН. Темата, по която работи, е „Павликянската книжнина от XVIII в. в историята на българския език“.

Библиографски записи в Libri Slavici: