Skip to content Skip to navigation

Евдокия Петрова

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Евдокия Петрова е студент в четвърти курс, специалност „Българска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите ú са в сферата на съвременната литература.