Skip to content Skip to navigation

Десислава Тодорова

Десислава Тодорова
Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра Български език

Бакалавър, специалност „Българска филология“, Магистърска програма „Лингвистика”. Научен ръководител – гл. ас. д-р Антония Замбова