Skip to content Skip to navigation

Година 12, книжка 1-2 (Пролет-Лято) 2015

Медитация

Георги Петров. Медитация.

От редакцията

Телеологията на езика

Анна Алексиева (БАН). „Чий е Ботев“

Дарин Тенев (СУ). Езици на котката

Функциите на смешното

Надежда Стоянова (СУ). Смешното в делника. Наблюдения върху хумористични разкази от 30-те години на ХХ век

Стратегии на превода

Мария Пилева (СУ). От Коледна песен до Светлое Воскресение. За колебанията на езика при първия български превод на Дикенс

Валя Крумова (СУ). Иван Бунин – класик без ретуш

Тодор Лазаров (СУ). Особености на глаголните системи и начините за изразяване на времето в български и английски. Семантичен трансфер при превод на глаголните форми от български на английски

Средновековни ракурси

Симеон Стефанов (СУ). Лексика и стил в средновековно житие на св. Екатерина на народен хърватски език

Тома Томов (НБУ). Надписи-графити от Балканите в църквата „Св. София” в Константинопол

Страница на отличника

Кристиян Янев (СУ). Модерната идилия на Петко Тодоров (Наблюдения върху „В Гетсиманската градина”)

Хроника

Теодора Цанкова (СУ). Кортасар на 100: джаз, митове и тайни оръжия

Рецензии

Ренета Божанкова (СУ). Метаморфозите на постчовешкото

Година: 
2015
Книжка: 
1-2
Том: 
12
Рубрика в списание Littera et Lingua: 
Дата на публикация: 
06.12.2015