Skip to content Skip to navigation

Ноември 2011

Здравейте,

Предлагаме Ви кратък преглед на свършеното през последните две седмици на страниците на списанието:

1. Добавени са нови книги на:
Андонов, Божидар
Атанасов, Стоян
Божилов, Иван
Божилова, Мая
Борисов, Борис
Горина, Людмила В.
Данчева-Василева, Ани
Даскалова, Бонка
Дафинов, Здравко
Димитров, Ангел
Зографова, Катя
Камерън, Ейврил
Канавров, Валентин
Каприев, Георги
Колковска, Сия
Коритковска, Малгожата
Костова, Надежда
Къдрева, Кина
Михайлова, Мими
Пелинов, Пелин
Първанова, Мариана
Първева, Стефка
Симеон, Варненски и Пресл. митр.
Сумрова, Ванина

 

2. Интернет връзки

Добавени са препратки и информация в рубриките „Академично писане“ и „Библиотеки“

 

3. Общо за сайта
1. Малки, но съществени промени в дизайна, напр. преоформяне на епиграфите към отделните статии или части на статиите, премахване на получерния шрифт от горното меню, уеднаквяване на шрифтовете и тяхната големина в целия сайт.
2. Осъвременяване на отделните модули на софтуера с по-нови версии.

 

Приятно четене!