Skip to content Skip to navigation

Издатели и издателски новини

Нови рубрики при „Връзки в Интернет“ и „Получаване на новини“, съответно „Издатели“ и „Издателски новини“. В дясната колона ще видите „Последни връзки“ и Последно в редакторския блог“. Информацията за посетителите в сайта бе преместена най-долу на първата страница. Малки промени в дизайна на сайта.