Skip to content Skip to navigation

Докторантско-асистентският семинар към Факултета по славянски филологии

Докторантско-асистентският семинар към Факултета по славянски филологии

Надежда Александрова

 

Докторантско-асистентският семинар към Факултета по славянски филологии "Текст в процес" възникна като опит на по-младите членове на факултета се възползват от възможностите за продуктивна заедност в академичното пространство. Целта на семинарните сбирки е участниците да споделят помежду си своите идеи за текстове, плановете и проблемите около написването и защитата на дисертацията си. Семинарът е създаден като задруга за взаимопомощ на всички онези, които имат нужда да представят себе си и да получат различни коментари и съвети относно проекта, над който работят.

"Текст в процес" е отворен за асистенти и докторанти от различни катедри, литературоведски и езиковедски, а чести и желани негови гости са преподаватели и студенти не само от ФСФ, а и от други факултети на Софийския университет и други университети.

Ето и някои от темите на проведените вече сбирки:

  • Димитър Бурла"Митът за Бай Ганьо и идентификационните стратегии на българската модерност"
  • Надежда Александрова, "Картографиране на образа на харема в българските текстове на 19 век".
  • Елена Коцева "Тоталитарна култура, масова култура"
  • Ива Трифонова "История на преводите на книга "Откровение" в южнославянската традиция"
  • Марина Джонова "Изреченията със семантична роля експериенцер в съвременния български език"
  • Галина Георгиева "Лирика и идеологическо моделиране през 20-те и 30-те години на XX век в Русия"
  • Надежда Радулова "Палимпсестът като фигура на женствеността: прочит на модернизма през поетиката на Хилда Дулитъл, Джийн Рис, Джина Барнс и Марина Цветаева"

Автор

Надежда Александрова, Катедра по българска литература, каб. 138, тел. 9308 535(email)