Skip to content Skip to navigation

Конференция на Факултета по славянски филологии 2011 „Събитие и безсмъртие“

Блогът, или „домът на дните“. Наблюдения върху събитийността в онлайн дневниците

Сред постоянно множащите се и развиващи се в зависимост от технологичните иновации форми на дигитална текстуалност има една, при която години наред се регистрира глобална употреба и ескалиращ брой участници в онлайн общуването и публикуването – онлайн дневниците, блоговете

Безсмъртие без събитие. Легендарното в историческото повествование на Еврейската Библия

След историята на Сътворението навярно най-известният епизод от Еврейската Библия е битката между Давид и Голиат от Втора книга Царства. Няма нужда да си се ровил някога из страниците на древния текст, за да познаваш героите от популярния разказ за срещата между доброто и злото, между безпросветната сила и чистата вяра, между самоуверения опит и вдъхновената младост.

Subscribe to Конференция на Факултета по славянски филологии 2011 „Събитие и безсмъртие“