Skip to content Skip to navigation

Институционалното четене

Книгата като патосна формула. Библиотеката: история на чувството

Малко понятия в историята на изкуството са се развили толкова много в последните двадесет години, както „патосна формула“. Терминът е въведен около  1900 г. от Аби Варбург, хамбургски историк на изкуството и основател на Библиотеката по културология. Понятието незабавно очарова последователи и почитатели, подтиквайки ги към неговото доразвиване.

Рецепция и литературознание: общи положения

В условията на родния литературен контекст рецепцията на чужди произведения е особено благодатен предмет на изследване. Това неизменно е така, за който и дял от литературата да говорим – за настоящето ѝ, за неотдавнашното ѝ минало, за появата ѝ в периода на Възраждането. Връщането назад даже прави нещата по-ясни. Началото на Възраждането е начало на българската модерност, която поради по-късното си развитие в сравнение с модерността на други национални култури е силно имитативна по характер.

Subscribe to Институционалното четене