Skip to content Skip to navigation

Чуждестранна българистика

Zapożyczenia angielskie w bułgarskiej prasie męskiej

Wykorzystane teksty ukazują wpływy języka angielskiego na język bułgarski. Język jest chłonnym systemem, dzięki czemu można w nim zauważyć wiele zmian na różnych płaszczyznach. Najwięcej zmian zachodzi na płaszczyźnie leksykalnej, którą będę się zajmowała. Podstawą materiałową jest 371 anglicyzmów (haseł) zebranych z trzech numerów bułgarskich magazynów dla mężczyzn: Mexx (2010), Playboy (2010), Мускули & Фитнес (2010). Wybrałam akurat te czasopisma, ponieważ uważam, że jest w nich najwięcej wyrazów związanych z innowacjami technologicznymi czy sportem.

Subscribe to Чуждестранна българистика