Skip to content Skip to navigation

Представяне

Представяне на комплект учебни книги, разработени от Катедрата по български език като чужд

Уважаеми господин Ректор, Уважаеми колеги,

За мене днешното академично събитие не е само представяне на поредица от книги в най-официалната зала на Софийския университет. Представянето беше убедително направено от колегите, които в характеристиките за учебните помагала очертаха безспорните им научни достойнства, актуалното им присъствие в непрекъснато заливащия ни с нови и нови заглавия пазар на книги.

Subscribe to Представяне